Thành lập công ty cổ phần và những điều cần biết

Việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp là rất khó đối với một cá nhân hay tổ chức không am hiểu kỹ về pháp luật Khi thành lập công ty cổ phần bạn cần có điều kiện, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thành lập công ty cổ phần và những điều cần biết
Thành lập công ty cổ phần và những điều cần biết

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần:

– Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

– Số lượng cổ đông trong công ty không giới hạn tối đa.

– Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề.

– Sau 3 năm hoạt động, việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.
Điều kiện cần có khi thành lập công ty cổ phần:
– Thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

– Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần không là Giám đốc /Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

– Điều kiện về tên công ty cổ phần: tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trong toàn quốc gia.

– Điều kiện về trụ sở: khi thành lập công ty cổ phần phải có trụ sở giao dịch. Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể.

– Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: khi thành lập công ty cổ phần, ngành nghề sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện để được thành lập.

– Điều kiện về vốn điều lệ/ vốn pháp định: Vốn điều lệ là số vốn do cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Doanh ngiệp chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ mình đã đăng ký. Vốn điều lệ công ty có liên quan đến mức thuế môn bài phải đóng.

Những giấy tờ cần có khi thành lập công ty cổ phần:

– Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

– Dự thảo Điều lệ Công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực

– Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức .

– Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện,

– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi loại ngành nghề kinh doanh thì bắt buộc doanh nghiệp phải thay đổi giấy phép kinh doanh để phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp muốn đổi.

.
.
.
.
Contact Me on Zalo