Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Tôi đang dự định Thành lập công ty để kinh doanh nhiều ngành nghề, nhưng nghe nói có một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tôi băn khoăn không biết ngành nghề có điều kiện là gì? Mong dịch vụ thành lập Dn tại Quảng Ngãi tư vấn giúp, Chân thành cảm ơn!

Điều 7. Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

2. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

3. Cấm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề kinh doanh bị cấm.

4. Chính phủ định kỳ rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoặc một phần các điều kiện kinh doanh; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các điều kiện không còn phù hợp; sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các điều kiện bất hợp lý; ban hành hoặc kiến nghị ban hành điều kiện kinh doanh mới theo yêu cầu quản lý nhà nước.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Ví dụ: một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu có vốn pháp định như: ngân hàng, dịch vụ đòi nợ, bất động sản, dịch vụ bảo vệ …; hoặc yêu cầu có chứng chỉ hành nghề như: dịch vụ pháp lý, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ kế toán, dịch vụ xông hơi, dịch vụ môi giới bất động sản…

.
.
.
.
Contact Me on Zalo