Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Để thành lập công ty thì bạn nên xác định được loại hình doanh nghiệp mình muốn thành lập để chọn mẫu đúng theo quy định, sau đây là biểu mẫu đăng ký thành lập công ty mà bạn cần chuẩn bị điền các thông tin trước khi nộp tại phòng đăng ký kinh doanh. Quý khách tại Quảng Ngãi có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ thành lập công ty tại Quảng Ngãi hãy liên hệ với chúng tôi: 093 561 3593

Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty tại Quảng Ngãi
Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Tổng hợp các biểu mẫu thành lập công ty tại Quảng Ngãi mà bạn cần chuẩn bị:

1.Biểu mẫu Loại hình doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

2.Biểu mẫu thành lập công ty TNHH một thành viên:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1TV
 • Điều lệ công ty TNHH 1TV
 • Danh sách đại diện ủy quyền công ty TNHH 1TV
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

3.Biểu mẫu thành lập công ty TNHH 2TV trở lên:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 2TV trở lên
 • Điều lệ công ty TNHH 2TV trở lên
 • Danh sách thành viên
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

4.Biểu mẫu  thành lập công ty cổ phần :

 • Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần
 • Điều lệ công ty cổ phần
 • Danh sách đại diện ủy quyền
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Danh sách cổ đông nước ngoài
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

5.Biểu mẫu thành lập Công ty hợp doanh:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty hợp danh
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

6.Biểu mẫu đăng ký Hợp tác xã:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã
 • Điều lệ của hợp tác xã
 • Phương án sản xuất kinh doanh
 • Danh sách thành viên
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

7. Biểu mẫu đăng ký Hộ kinh doanh:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Tải trọn bộ mẫu thành lập công ty tại Quảng Ngãi:

.
.
.
.
Contact Me on Zalo