Tag Archives: thu tuc thong bao mau dau

Thủ tục thông báo mẫu dấu theo luật doanh nghiệp 2014

Sau khi đã hoàn thành thủ tự đăng ký thành lập doanh nghiệp và có Giấy phép ĐKKD, công tác tiếp theo cần phải thực hiện trước khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động. Đó là thủ tục Khắc dấu, Thông báo mẫu con dấu cho công ty. Thủ tục Thông báo mẫu […]

.
.
.
.