Tag Archives: nganh kinh doanh karaoke

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ karaoke thì cần thủ tục gì

Câu hỏi: Tôi đã thành lập công ty, hiện nay công ty tôi dự định mở rộng và kinh doanh thêm ngành, nghề “Kinh doanh dịch vụ karaoke” thì chúng tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì? Trả lời: 1. Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp thực […]

.
.
.
.