Tag Archives: kd có điều kiện

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2020

STT NGÀNH, NGHỀ 1. Sản xuất con dấu 2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 3. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ 4. Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị 5. Kinh doanh súng bắn sơn 6. Kinh doanh […]

.
.
.
.