Tag Archives: hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán có bị vô hiệu khi DN chưa đăng ký bổ sung ngành nghề?

Thời gian tới bên công ty tôi có dự định sẽ nhập một lô hàng về máy móc để kinh doanh, nhưng sau khi bên đối tác đưa giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tôi kiểm tra mới biết bên đối tác chưa đăng ký ngành nghề bán buôn máy móc

.
.
.
.