Tag Archives: điều lệ công ty

Điều lệ công ty là gì

Điều lệ công ty có thể được coi là “hợp đồng” hay “luật” của công ty, của các chủ sở hữu công ty. Điều lệ công ty do các bên tự lập nhưng có nội dung không được trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc xác lập, hủy bỏ và thay thế điều lệ của công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty , và tìm hiểu về điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên, vậy điều lệ công ty là gì, quy định trong luật doanh nghiệp 2014 về điều lệ công ty như thế nào, cùng tìm hiểu bài viết này và […]

.
.
.
.