Tag Archives: đại hội cổ đông

Phân biệt Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị

Mỗi loại hình công ty đều có sự khác biệt trong cơ chế quản lý, trong đó Hội đồng thành viên (HĐTV), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Bài viết này sẽ phân tích 2 điểm khác nhau cơ bản nhất về […]

.
.
.
.