Nếu không ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vậy muốn xem doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề gì thì xem ở đâu?

Câu hỏi: Nếu không ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vậy muốn xem doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề gì thì xem ở đâu?

– Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp muốn tra cứu thông tin (ngành, nghề kinh doanh, ngày thành lập, địa chỉ trụ sở … ) về doanh nghiệp khác, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn)

Ví dụ: Tìm kiếm ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Phát, thực hiện theo các bước như sau:

.
.
.
.
Contact Me on Zalo