Category Archives: KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo luật DN 2020

Đại hội đồng cổ đông là gì? Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan tập hợp tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Mọi vấn đề trong công ty đều phải được Đại hội đồng biểu quyết hoặc thông qua. Mô hình tổ chức, quản lý công ty […]

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc: Ai đứng đầu công ty?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn và phức tạp. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều là những người quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn và phức […]

Phân biệt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2020

Cơ cấu công ty cổ phần có đến hai cơ quan đầu não là Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Để biết công ty cổ phần hoạt động như thế nào thì trước hết phải phân biệt được vị trí, vai trò của hai cơ quan này. Cơ cấu tổ chức […]

Phân biệt Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị

Mỗi loại hình công ty đều có sự khác biệt trong cơ chế quản lý, trong đó Hội đồng thành viên (HĐTV), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Bài viết này sẽ phân tích 2 điểm khác nhau cơ bản nhất về […]

Chủ tịch hội đồng quản trị có phải là cổ đông không?

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản có liên quan, quy định về tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, trước tiên để trở thành thành viên Hội đồng quản trị thì cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn […]

.
.
.
.